Smernice týkajúce sa IPv6

Z IPv6
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Smernice protokolu IPv6

Stránka http://tools.ietf.org obsahuje smernice s názvom RFC, ktoré popisujú chovanie sa protokolu IPv6. Pre uľahčenie vyhladávania potrebných informácií sa v daných smerniciach nachádza:

RFC 4620 – Smernica popisuje protokol pre kladenie sieťových dotazov IPv6 uzlu, ako napríklad názov hosta alebo doménové meno. Experimenty pri implementácii IPv6 ukázali, že priame dotazy pre získanie názvu hosta sú celkovo užitočné a mechanizmus priamych dotazov bol preukázateľne prospešný pri prostrediach bez serverov.

RFC 4884 – Smernica redefinuje vybrané ICMP(Internet Controll Message Protocol) správy na umožnenie operácií pozostávajúcich z viacerých častí. Operácia pozostávajúca z viacerých častí obsahuje okrem informácií nesených pôvodnou ICMP správou aj dodatočné informácie, ktoré môžu aplikácie požadovať. Dodatočne táto smernica špecifikuje atribút dĺžky ICMP správy.

RFC 5942 – Smernica hovorí o tom, že IPv6 špecifikuje model podsiete, ktorý je odlišný od modelu, ktorý využíval IPv4. Nepatrnosť tejto odlišnosti spôsobila nesprávne implementácie, ktoré nie sú interoperatibilné. Je tu vysvetlený pojem „on-link“ a dôkaz o tom, že IPv6 adresa nie je automaticky asociovaná s „on-link“ predponou.

RFC 3314 – Smernica popisuje odporúčania pre IPv6 v spojení s 3GPP (Tretia generácia partnerských projektov) normami. RFC 5952 – Smernica hovorí o reprezentácii IPv6 adresy v tzv. kanonickom formáte. Kanonický formát adries bol definovaný kvôli problémom vyskytujúcim sa pri práci s IPv6 adresami.

RFC 6052 – Smernica hovorí o algoritmických prekladoch IPv6 adresy na IPv4 adresu a vice-versa. Agloritmické preklady sú využívané v IPv4/IPv6 prekladačoch, ako aj pri niektorých typoch proxy a gatewayoch (napr DNS).

RFC 3316 – Smernica hovorí o využívaní IPv6 pri využívaní internetu prostredníctvom mobilných sietí. Smernica zahŕňa využitie GPRS a UMTS sietí.

RFC 5172 – Smernica hovorí o tom, že Point-to-Point Protocol (PPP) predstavuje štandardnú metódu zapúzdrenia informácii protokolu sieťovej vrstvy prostredníctvom point-to-point spojení. Ďalej popisuje IPv6 Control Protocol (IPV6CP).

RFC 3484 – Smernica popisuje dva algoritmy – pre výber cieľovej adresy a pre výber cieľovej adresy. Algoritmy špecifikujú štandardné správanie sa IPv6 vo všetkých implementáciách.

RFC 5095 – Smernica popisuje funkcionalitu zabezpečenú smerovacou hlavičkou typu 0 . Táto hlavička može byť zneužitá na dosiahnutie zosilnenia premávky prostredníctvom vzdialenej cesty, čo slúži na generovanie DDoS premávky.

RFC 3879 – Smernica popisuje problémy okolo využívania individuálnych lokálnych adries. IPv6 počíta s neskorším nahradením týchto adries.

RFC 6437 – Smernica popisuje pole datagramu označené ako Flow Label ako napr. jeho minimálne požiadavky.

RFC 4311 – Smernica upravuje problém konceptu zasielacieho algoritmu, špecifikovaného v smernici RFC 2461 a to tak, že premávka do rôznych destinácií je distribuovaná na routre efektívnejšie.

RFC 4087 – Smernica definuje modul Management Information Base slúžiaci pre použitie s protokolmi sieťového manažmentu.

RFC 3531 – Smernica navrhuje metódu pridelenia bitov v rozsahu IPv6 adresy. Ak potrebuje firma vytvoriť adresný plán pre jej podsiete, alebo ISP vytvoriť adresný plán pre zákazníkov potom táto metóda dovoľuje odložiť konečné rozhodnutie týkajúce sa počtu bitov v adresnom priestore.

RFC 4489 – Smernica špecifikuje rozšírenie k architektúre skupinovej adresácie IPv6 protokolu. Rozšírenie dovoľune využívať Interface Identifiers (IID) na alokovanie skupinových adries.

RFC 4389 – Smernica hovorí o tom, že premostenie viacerých odkazov do jednej entity má viacero operačných výhod. Jedna podsieťová prípona je dostatočná na podporu viacerých fyzických odkazov.

RFC 6434 – Smernica definuje požiadavky IPv6 uzla. Je očakávané, že IPv6 bude nasadené v širokom rozsahu zariadení a situácií. Špecifikáciou požiadaviek IPv6 uzla sa dosiahne kvalitná funkcionalita.

RFC 4429 – Smernica hovorí o tom, že Optimistická detekcia duplikátnych adries je interoperatibilná modifikácia existujúcich procesov IPv6 služby Neighbour Discovery (RFC 2461) a Autokonfigurácie bezstavovej adresy (RFC 2462). Cieľom je minimalizovať zdržania spôsobené konfiguráciou adresy v úspešnom prípade a znížiť výpadok pri neúspešnom prípade.

RFC 5072 – Smernica definuje metódu zasielania IPv6 paketov prostredníctvom Point-to-Point Protokolu.

RFC 3769 – Smernica popisuje požiadavky na to, ako by predpony IPv6 adries mali byť delegované do siete účastníka.

RFC 4941 – Smernica popisuje rozšírenie súkromia v autokonfigurácii bezstavových adries protokolu IPv6.

RFC 4293 –Smernica definuje časť Management Information Base pre použitie s protokolmi managovania sietí. Popisuje riadené objekty použité pri implementáciách internetového protokolu(IP).

RFC 4022 - Smernica definuje časť Management Information Base pre použitie s protokolmi managovania sietí. Popisuje riadené objekty použité pri implementáciách protokolu riadiaceho prenos (TCP).

RFC 4113 - Smernica definuje časť Management Information Base pre použitie s protokolmi managovania sietí. Popisuje riadené objekty použité pri implementáciách protokolu datagramu užívateľa(UDP).

RFC 4292 - Smernica definuje časť Management Information Base pre použitie s protokolmi managovania sietí. Popisuje riadené objekty súvisiace s presmerovávaním paketov internetového protokolu(IP).

RFC 4862 – Smernica popisuje kroky, ktoré musí host podstúpiť pri rozhodovaní ako autokonfigurovať jeho rozhrania v prostredí IPv6.

RFC 4007 – Smernica špecifikuje architekturálne charakteristiky, očakávané správanie sa, textovú reprezentáciu a použitie IPv6 adries v rôznom rozsahu.

RFC 3587 – Smernica definuje štruktúru alokácie IPv6 adries, ktorá zahŕňa agregátor najvyššej úrovne (Top Level Aggregator TLA) a agregátor nasledujúcej úrovne (Next Level Aggregator NLA).

RFC 4193 – Smernica špecifikuje formát individuálnych IPv6 adries, ktoré sú globálne jedinečné a sú určené pre lokálnu komunikáciu zväčša v rámci stránky. Nepredpokladá sa, že na tieto adresy by mal byť určený prístup z globálneho internetu.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Nástroje