Prechodové mechanizmy

Z IPv6
Prejsť na: navigácia, hľadanie

V súčasnosti je už možné využívať protokol IPv6, avšak nie je možné využívanie starého protokolu(IPv4) zrazu zastaviť a zo dňa na deň prejst na protokol nový(IPv6). Preto sa objavili tzv. "prechodové mechanizmy". Teda také mechanizmy, ktoré umožnujú využívať kombinovane protokol IPv4 a IPv6. Spoločným rysom je, že IPv4 sa využíva na prenos paketov, ktoré majú zväčša štruktúru a obsah IPv6 paketu.

TEREDO

Prvým z predstavovaných tzv. "prechodových" mechanizmov je Teredo. Tunelovací sa nazýva preto, lebo vytvorí medzi dvoma klientami tunel na ich priamu komunikáciu.

Teredo využíva platformovo nezávislý tunelovací protokol, ktorý umožnuje prepojenie dvoch IPv6 sietí alebo zariadení tým, že do paketov UDP zapúzdruje datagramy protokolu IPv6. Práve týmto spôsobom potom môže do značnej miery prechádzať do sietí, ktoré ležiaza routrom, a preto je vhodný napríklad pre domáce siete, no platí sa za to nízkou efektivitou. Teredo bolo navrhnuté ako dočasný nástroj, ktorý má služiť dovtedy, kým nebudú všetky zariadenia podporovať protokol IPv6. Ako Teredo klienta označujeme počítač v lokálnej IPv4 sieti, ktorý by chcel získať IPv6 pripojenie. IPv6 adresu získa absolvovaním tzv. kvalifikačnej procedúry kde po zaslaní výzvy na adresu Teredo servera (napr. teredo.ipv6.microsoft.com) čaká na odpoveď Teredo servera. Teredo nemožno použiť v prípade, že je klientov spôsob prekladu adries symetrický, teda že prideľuje každej novo začatej komunikácii vlastnú vonkajšiu IP adresu a port. S vnútorných počítačom potom nie je možné udržať trvalejší kontakt. V prípade kónovitého a obmedzeného spôsobu prekladu adries Teredo použiť môžeme. Tým krokom sa končí procedúra a vytvorí sa IPv6 adresa. Samotná komunikácia medzi dvoma Teredo klientami potom už prebieha priamo. Komunikáciu medzi Teredo klientom a zariadením s natívnou IPv6 adresou zabezpečuje Teredo sprostredkovateľ.

Teredo server je využívaný len pri kvalifikačných procedúrach a následne pri posielaní správ počas hľadania vhodného sprostredkovateľa. Môžeme teda vidieť, že pomáhajú klientom nastavovať svoj tunel ku iným zariadeniam a rozhodujú o tom, či je ich preklad adries kompatibilný s technológiou Teredo.

Teredo však má aj určité nevýhody. Medzi najväčšiu patrí podstatne horší výkon oproti iným riešeniam. Dĺžka doručenia dát vzrastie aj viac ako 10 násobne. Okrem toho musí klient udržiavať informácie o otvorených portoch a adresách protistrán.

Pre technickejšie informácie, ako je štruktúra teredo paketov, typy zariadení v sieti, navštívte tento článok o mechanizme Teredo. V prípade záujmu o nastavenie teredo tunela, navštívte prosím Ako_nastaviť_TEREDO_tunel

6to4

6to4 je prechodový mechanizmus, ktorý podobne ako Teredo slúži na zasielanie IPv6 paketov prostredníctvom IPv4 siete, bez potreby explicitnej konfigurácie tunelov. Ako prechodový mechanizmus sa plánuje využívať len dočasne, kým nebudú všetky zariadenia implicitne podporovať protokol IPv6.

6to4 môže byť využitý ako samostatný host, alebo lokálnou IPv6 sieťou. V prípade hosta musí mať priradenú verejnú IPv4 adresu a je zodpovedný za zapúzdrovanie odchádzajúcich IPv6 paketov a rozpúzdrovanie prichádzajúcich 6to4 paketov.

6to4 neuľahčuje interoperabilitu medzi IPv4 a IPv6 hostami. Je využívaný ako transparetný mechanizmus transportnej vrstvy medzi uzlami IPv6.

6to4 vykonáva tri funkcie:

- Priraďuje blok IPv6 adresného priestoru ľubovolnému hostovi alebo sieti, ktorá má verejnú IPv4 adresu.

- Zapúzdruje IPv6 pakety do IPv4 paketov na prenos prostredníctvom IPv4 siete, pomocou využitia 6in4

- Smeruje prevádzku paketov medzi 6to4 a natívnymi IPv6 sietami.

Problematická je komunikácia dvoch zariadení, z ktorých jedno má 6to4 adresu a druhé natívnu IPv6 adresu. Vtedy je potrebný "relay router", ktorý musí obsahovať 6to4 a IPv6 rozhranie. Technológia má navyše aj nespoľahlivú odovzu, keď 10-15% požiadaviek nikdy nedostane odpoveď. Kvôli tejto nespolahlivosti, sa plánuje technológiu 6to4 zaradiť medzi historické a nepoužívané technológie.

6to4.gif

Dual-Stack

Technológia Dual-Stack poskytuje užívateľom oba protokoly naraz(IPv4 aj IPv6). V súčasnosti sa zväčša zasielajú IPv6 pakety zapúzdrené v IPv4 datagramoch, pričom pri použití Dual-Stacku prichádzajú tieto pakety poskytovateľom NAT, ktorý ich dekóduje a rozosiela do IPv4 internetu. Dual-Stack je však pripravená poskytovať rovnakú funkcionalitu v budúcnosti, keď bude väčšina zariadení využívať protokol IPv6 avšak niektoré zariadenía budú akceptovať len protokol IPv4.

Dualstack.png

Na prenos datagramov medzi užívateľom a poskytovateľom NAT sa využíva technológia Basic Bridging Broadband(B4). Datagramy v preferovanom protokole(v súčasnosti IPv6) sú zabalené do IPv4 a zaslané tunelom poskytovateľovi NAT. Jeho IPv4(resp. IPv6) adresu má pevne zadanú, alebo sa ju prípadne dozvie cez DHCPv6. Poskytovateľ potom dekóduje zákaznícke pakety na svoje vlastné verené IPv4 adresy, pričom ako identifikáciu zákazníka pridáva zákaznícky B4 kód k jeho adrese. Tým pádom presne vie, kam zaslať odpovede v prípade zhodných adries (napríklad, ak sú zákaznícke počítače v podsieti).

Väčšina súčasných implementácií IPv6 využíva práve technológiu Dual-Stack. Medzi nevýhody technológie môžeme spomenúť problémy s veľkosťou datagramou a ich fragmentáciu.

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Nástroje