Ako nastaviť TEREDO tunel

Z IPv6
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Nasledujúci návod Vám umožní nastaviť si vlastný teredo tunel. Nasledujte jednotlivé body. Pre uľahčenie sú pri dôležitých krokoch priložené obrázky.

Krok 1. Spustite príkazový riadok(command prompt, start->run->cmd) v režime administrátor(na odkaz kliknite pravým tlačítkom a zvoľte možnost "Run as administrator")

Krok 2. Zadajte príkaz "route print" do príkazového riadku. Vo výpise následne nájdite "Teredo Tunneling Pseudo-Interface" a zapamätajte si jeho číslo (v priloženom obrázku má číslo 12)

Route print.jpeg

Krok 3. Skontrolujme si teraz status nášho Teredo Tunela. Vložte príkaz "netsh" a potvrďte enterom.

Netsh.jpeg

Krok 4. Do nového riadku vložte príkaz "interface ipv6" a potvrďte.

Interface.jpeg

Krok 5. Pozrieme sa na informácie o IPv6. Do riadku vložte príkaz "show interfaces", potvrďte. Zobrazia sa vám Vaše rozhrania. V tomto prípade môj počítač obsahuje aj defaultný 6TO4 adaptér (čo je jeden z tunelovacích mechanizmov podobne ako Teredo)

Show interfaces.jpeg

Krok 6. Preskúmajme teraz stav Teredo Tunela. Do príkazového riadku vložte "show teredo".

Show teredo.jpeg

Krok 7. Vytvoríme cestu, ktorá zašle celú IPv6 premávku cez rozhranie Tereda. Do riadku vložte príkaz "add route ::/0 interface=?", kde ? je číslo Tereda, ktoré sme si zistili z prvého obrázka. V našom prípade má teredo číslo 12. Po potvrdení, by mala prísť odpoveď "Ok."

Add route.jpeg

Krok 8. Teredo tunel by mal byť funkčný. Overiť to môžeme napríklad zadaním príkazu "ping -6 ipv6.google.com" do príkazového riadku. V prípade, že server googlu odpovedá, je tunel funkčný.

Pinggoogle.jpeg

Úspešne ste vytvorili a použili Teredo Tunel! V prípade, že chcete túto cestu odstrániť, vložte do príkazového riadku "delete route ::/0 interface=?" ? predstavuje číslo Teredo Tunela (v našom prípade to bolo 12)

Zdroj: www.cellstream.com

Osobné nástroje
Menné priestory
Varianty
Operácie
Navigácia
Nástroje